Renare miljö är avgörande för vårt liv på jorden

Människan är en del av miljön och våra liv är avhängiga miljöns och den biologiska mångfaldens tillstånd. Just nu försvagas artrikedomen omkring oss. Det är dags att byta riktning! Bäst skyddar vi olika arter genom att se till att deras livsmiljöer bevaras och i vissa fall återställs, oberoende om det är fråga om hav, land, skog eller stad.  

Nedskräpning av alla former måste fås under kontroll. Bättre miljöfostran och miljökommunikation kan stödja målsättningen då det gäller individers ageranden, men det behövs också tillräckliga resurser för miljöförvaltning och – övervakning samt aktörer inom tredje sektorn. Våra matval inverkar på miljön. Vi ska främja ekologisk, klimatsmart och lokalt producerad mat.

Kopplingen mellan näringslivet och den biologiska mångfalden kan också stärkas, så som kopplingen redan stärkts mellan företag och klimatet. Alla behövs för att stärka artrikedomen. 

Arbetet för en ren Östersjö måste bli mer intensivt. Samarbetet mellan länderna kring Östersjön och gemensamma åtgärder ska öka, men vi måste också se till att dra vårt strå till stacken. Att vi dumpar smutsigt vatten och gatusnö i havet är oacceptabelt och borde förbjudas i lag då inte städerna tar sitt ansvar på allvar. 

Samarbetet kring Arktis intensifieras och fokus ska ligga vid miljöskydd.