Donera

Om du vill donera till Siljas kampanj kan du betala in ditt understöd till kontot

FI93 1098 3500 118 919. Innehavare ”Silja Borgarsdóttir Sandelins stödgrupp”.

Givare av donationer som överskrider 800 euro framkommer då kandidaten publicerar valredovisningen.