Riksdagsvalskandidat i Helsingfors 2019

Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande i inkommande riksdagsval och siktar på att SFP i nästa riksdagsval ska ta två mandat i Helsingfors. Senaste riksdagsval var SFP knappa 2000 röster ifrån det andra mandatet.

− Politiken måste i större grad präglas av hållbarhet, långsiktighet och nytänkande. Vi måste arbeta mer målmedvetet för att få fler in på arbetsmarknaden. Det stöder människors delaktighet i samhället och samtidigt den offentliga ekonomin. Vi kan inte heller blunda för att miljö- och klimatpolitiken är den viktigaste för vår framtid, säger vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.