Kandidat i EU-valet 2019

SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i EU-parlamentsvalet. Riksdagsvalet gav energi att fortsätta, säger hon.

– Jag har länge varit intresserad av internationell politik och varit aktiv särskilt på nordisk nivå. Därför känns det naturligt att ställa upp i ett val som i högsta grad gäller internationella frågor, men som samtidigt är kopplade till den finländska politiken.

Enligt Borgarsdóttir Sandelin är det viktigt i dagens värld att visa på EU:s betydelse och att styra unionen i en riktning som Finland vill.

– I en värld där USA blir svagare måste vi värna om att EU står för liberala värderingar och är en framåtsträvande aktör.

En annan fråga som engagerar är klimatet, som enligt Borgarsdóttir Sandelin är en angelägenhet för EU både internt och som global aktör där EU ska föra en ambitiös klimatpolitik.

Vad gäller SFP:s möjligheter att få en egen representant i EU-parlamentet säger hon att chanserna är ungefär desamma som i tidigare val, men att det krävs en hård kamp.

– Det är jätteviktigt att jobba för det här mandatet. Ur finlandssvensk synvinkel är det betydelsefullt att ha ett svenskspråkigt mandat i Bryssel eftersom EU-frågor är så närvarande i våra liv på olika sätt.

Läs hela artikeln här: https://www.hbl.fi/artikel/silja-borgarsdottir-sandelin-staller-upp-i-eu-valet/