Kandidat i EU-valet 2019

Säg ja till Europa!

Ge inte mörkrets krafter övertag! Jag står för ett modernt Europa, som präglas av fri rörlighet, öppenhet, demokrati, hållbarhet och jämlikhet. Jag tror på en nordisk förvaltningskultur, möjligheter för företagare och konsumenter samt på alla människors lika värde. EU ska syssla med övergripande frågor – tillsammans kan vi lösa klimatfrågan och värna om mänskliga rättigheter.