Frihet under ansvar

Min politik präglas av liberalt tänkande. Du ska ha frihet att göra dina egna val, men också ta ansvar för dina handlingar och andra i din omgivning. Vi ska ha ett fungerande rättsskydd så att du kan känna trygghet. Samtidigt är det också din skyldighet att respektera din omgivning, miljön och dina medmänniskor med respekt och öppenhet.

Finland måste göra mer långsiktigt hållbara val. Mitt Finland är klimatsmart, öppet, framtidsinriktat, flerspråkigt, mångkulturellt och internationellt framgångsrikt. I Finland ska du kunna leva klimatvänligt, få vård då du behöver det och dina barn ska få högklassig utbildning på svenska eller finska.

Läs mer