Tillväxt för återväxten

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grunden för att välfärden ska fungera.

Inom de kommande två regeringsperioderna måste den offentliga ekonomin stärkas. Det är ändå helt centralt att vi nu satsar på tillväxt, produktivitet och att höja sysselsättningsgraden till 80 %. Vi får inte spara bort våra förutsättningar till tillväxt eller strama åt beskattningen så att vår konkurrenskraft försvagas. 

I ärlighetens namn måste det ändå konstateras att den inkommande regeringsperioden kommer att innebära anpassningar för att minska på den offentliga skuldsättningen. Att enbart koncentrera sig på hur många miljarder som ska sparas är ändå kontraproduktivt.

Den offentliga ekonomin måste kunna balanseras genom anpassningar, ökad sysselsättning och tillväxt. Det kräver noggranna konsekvensanalyser för att det inte ska tas till åtgärder som bara förvärrar läget. Det ska inte göras inbesparingar i småbarnspedagogik, utbildning och forskning. 

Hushållsavdraget kunde höjas och breddas. I avdraget kunde det inkluderas nya former som stöder en hållbar ekonomi, som exempelvis skräddartjänster. Delningsekonomi, borde lyftas ut från lagstiftningens gråzon, för att stödja människors ekonomi och minska på klimatavtrycket.