Jag blundar inte för klimatförändringen

Allt fler har gett upp hoppet att våra politiker kommer att rädda planeten. Nu behöver vi politiker som vill bevisa motsatsen, som inte blundar för klimatförändringen och som är färdiga att fatta beslut som krävs. Förtroendet återvinner vi endast om vi förtjänar det. 

Klimatfrågor är aldrig isolerade och därför krävs en mer ambitiös klimatpolitik med hållbara beslut. Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. Finland måste minska på utsläppen, förstärka biologiska mångfalden och förstärka sin kolsänka. Beskattning kan styra våra val. Den som smutsar ner ska också betala.

Satsningar på inhemska förnyelsebara energikällor och energieffektivitet stödjer arbetet att tackla klimatförändringen, förbättra självförsörjningsgraden och öka energisäkerheten. Det skapar också nya jobb och tillväxt. Finländsk forskning och innovation ska stödjas för att vara ledande kring smarta klimatlösningar samtidigt som finländska företag ska ges förutsättningar att lyckas i branschen. 

Vi ska utveckla en modern och pålitlig kollektivtrafik som ska gå där den behövs, då den behövs och vara prissatt så att det alltid lönar sig att välja det  utsläppssnåla transportmedlet. Vår bilpark måste förnyas och bli mer utsläppssnål.

Hus och fastigheter förbrukar mycket energi. I nybyggen ska det finnas en livscykelbetraktning och energieffektiviteten ska vara faktisk, inte teoretisk. Vid renoveringar ska det vara lönsamt att göra byggnader mer energieffektiva så att värmen inte går till kråkorna. Vi måste bli bättre på återvinning och avfallsminimering och att reparera istället för att köpa nytt. 

Offentlig upphandling och anskaffningar ska prioritera miljökriterier.